Kanseki Repository Catalog (67 種)

KR1c 詩類
KR1c0001 毛詩(正文)--
KR1c0002 毛詩-漢-
KR1c0003 詩序-周-卜商
KR1c0004 毛詩注疏-漢-毛亨
KR1c0005 毛詩草木鳥獸蟲魚疏-吳-陸璣
KR1c0006 陸氏詩疏廣要-吳-陸璣
KR1c0007 毛詩指說-唐-成伯璵
KR1c0008 詩本義-宋-歐陽修
KR1c0009 詩集傳-宋-朱熹
KR1c0010 蘇氏詩集傳-宋-蘇轍
KR1c0011 毛詩名物解-宋-蔡卞
KR1c0012 毛詩李黃集解-宋-李樗
KR1c0013 詩補傳-宋-范處義
KR1c0014 詩總聞-宋-王質
KR1c0015 詩經集傳-宋-朱熹
KR1c0016 慈湖詩傳-宋-楊簡
KR1c0017 呂氏家塾讀詩記-宋-呂祖謙
KR1c0018 續呂氏家塾讀詩記-宋-戴溪
KR1c0019 絜齋毛詩經筵講義-宋-袁燮
KR1c0020 毛詩講義-宋-林岊
KR1c0021 詩童子問-宋-輔廣
KR1c0022 段氏毛詩集解-宋-段昌武
KR1c0023 詩緝-宋-嚴粲
KR1c0024 詩傳遺說-宋-朱鑑
KR1c0025 詩考-宋-王應麟
KR1c0026 詩地理考-宋-王應麟
KR1c0027 詩集傳名物鈔-元-許謙
KR1c0028 詩傳通釋-元-劉瑾
KR1c0029 詩傳旁通-元-梁益
KR1c0030 詩經疏義會通-元-朱公遷
KR1c0031 詩經欵問-元-朱倬
KR1c0032 詩纘緖-元-劉玉汝
KR1c0033 詩演義-元-梁寅
KR1c0034 詩解頤-明-朱善
KR1c0035 詩傳大全-明-胡廣
KR1c0036 詩說解頤-明-季本
KR1c0037 讀詩私記-明-李先芳
KR1c0038 詩故-明-朱謀㙔
KR1c0039 六家詩名物疏-明-馮復京
KR1c0040 重訂詩經疑問-明-姚舜牧
KR1c0041 詩經世本古義-明-何楷
KR1c0042 待軒詩記-明-張次仲
KR1c0043 讀詩略記-明-朱朝瑛
KR1c0044 欽定詩經傳說彙纂-清-王鴻緖
KR1c0045 御纂詩義折中-清-傅恒
KR1c0046 田間詩學-清-錢澄之
KR1c0047 詩經稗疏-清-王夫之
KR1c0048 詩經通義-清-朱鶴齡
KR1c0049 毛詩稽古編-清-陳啟源
KR1c0050 詩所-清-李光地
KR1c0051 毛詩寫官記-清-毛奇齡
KR1c0052 詩札-清-毛奇齡
KR1c0053 詩傳詩說駁義-清-毛奇齡
KR1c0054 續詩傳鳥名卷-清-毛奇齡
KR1c0055 詩識名解-清-姚炳
KR1c0056 詩傳名物集覽-清-陳大章
KR1c0057 詩說-清-惠周惕
KR1c0058 詩經劄記-清-楊名時
KR1c0059 讀詩質疑-清-嚴虞惇
KR1c0060 毛詩類釋-清-顧棟高
KR1c0061 詩欵辨證-清-黃中松
KR1c0062 三家詩拾遺-清-范家相
KR1c0063 詩瀋-清-范家相
KR1c0064 詩序補義-清-姜炳璋
KR1c0065 虞東學詩-清-顧鎭
KR1c0066 韓詩外傳-漢-韓嬰