Kanseki Repository Catalog (65 種)

KR4i 詩文評類
KR4i0001 文心雕龍-梁-劉勰
KR4i0002 文心雕龍輯注-清-黃叔琳
KR4i0003 詩品-梁-鍾嶸
KR4i0004 文章緣起-梁-任昉
KR4i0005 本事詩-唐-孟棨
KR4i0006 六一詩話-宋-歐陽修
KR4i0007 續詩話-宋-司馬光
KR4i0008 中山詩話-宋-劉攽
KR4i0009 後山詩話-宋-陳師道
KR4i0010 臨漢隱居詩話-宋-魏泰
KR4i0011 優古堂詩話-宋-吳幵
KR4i0012 詩話總龜-宋-阮閱
KR4i0013 花閒集-後蜀-
KR4i0014 彥周詩話-宋-許顗
KR4i0015 紫薇詩話-宋-呂本中
KR4i0016 四六話-宋-王銍
KR4i0017 珊瑚鉤詩話-宋-張表臣
KR4i0018 石林詩話-宋-葉夢得
KR4i0019 藏海詩話-宋-吳可
KR4i0020 風月堂詩話-宋-朱弁
KR4i0021 歲寒堂詩話-宋-張戒
KR4i0022 庚溪詩話-宋-陳巖肖
KR4i0023 韻語陽秋-宋-葛立方
KR4i0024 䂬溪詩話-宋-黃徹
KR4i0025 唐詩紀事-宋-計有功
KR4i0026 觀林詩話-宋-吳聿
KR4i0027 四六談麈-宋-謝伋
KR4i0028 環溪詩話-宋-闕名
KR4i0029 漁隱叢話-宋-胡仔
KR4i0030 竹坡詩詩-宋-周紫芝
KR4i0031 文則-宋-陳騤
KR4i0032 二老堂詩話-宋-周必大
KR4i0033 誠齋詩話-宋-楊萬里
KR4i0034 餘師錄-宋-王正德
KR4i0035 滄浪詩話-宋-嚴羽
KR4i0036 詩人玉屑-宋-魏慶之
KR4i0037 後村詩話-宋-劉克莊
KR4i0038 娛書堂詩話-宋-趙與虤
KR4i0039 荊溪林下偶談-宋-吳子良
KR4i0040 草堂詩話-宋-蔡夢弼
KR4i0041 竹莊詩話-宋-何谿汶
KR4i0042 文章精義-宋-李耆卿
KR4i0043 浩然齋雅談-宋-周密
KR4i0044 對床夜語-宋-范晞文
KR4i0045 詩林廣記-宋-蔡正孫
KR4i0046 文說-宋-陳繹曾
KR4i0047 修辭鑑衡-元-王構
KR4i0048 金石例-元-潘昴霄
KR4i0049 作義要訣-元-倪士毅
KR4i0050 墓銘舉例-明-王行
KR4i0051 懷麓堂詩話-明-李東陽
KR4i0052 頣山詩話-明-安磐
KR4i0053 詩話補遺-明-楊愼
KR4i0054 秇圃擷餘-明-王世懋
KR4i0055 唐音癸籤-明-胡震亨
KR4i0056 歷代詩話-清-吳景旭
KR4i0057 金石要例-清-黃宗羲
KR4i0058 漁洋詩話-清-王士禎
KR4i0059 師友詩傳錄-清-郎廷槐
KR4i0060 聲調譜-清-趙執信
KR4i0061 談龍錄-清-趙執信
KR4i0062 宋詩紀事-清-厲鶚
KR4i0063 全閩詩話-清-鄭方坤
KR4i0064 五代詩話-清-鄭方坤