KR3a0051 少儀外傳-宋-呂祖謙 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部一
 提要
 少儀外𫝊二卷  儒家類
  臣/等謹案少儀外𫝊二卷宋吕祖謙撰祖謙
  有古周易已著録是書末有雲谷胡巖起跋
  及其弟祖儉後序丹陽譚元猷嘗刻之於學
  宫嵗乆散佚久無刋本故朱彝尊經義考注
  曰未見此本載永樂大典中尚端末完整無
[000-1b]
  所訛缺今仍釐為二卷以還其舊其書為訓
  課㓜學而設故取禮記少儀為名然中間襍
  引前哲之懿行嘉言兼及扵立身行已應世
  居官之道所該繁富不専主扵灑掃進退之
  末節故命之曰外𫝊猶韓嬰引事説詩自題
  曰外𫝊云爾吕本中舊有童蒙訓皆自為誥
  誡之語此書則採輯舊文體例近朱子小學
  小學盛行於世童蒙訓亦有刋本而此本淹
[000-2a]
  没不彰盖書之𫝊不𫝊亦有幸不幸焉未可
  以是定優劣也永樂大典别載辨志録二卷
  亦題吕祖謙撰其文全與此同盖一書二名
  編纂者不出一手因而兩收今附著于此不
  復重録其文亦不復别存其目焉乾隆四十
  六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀