KR3a0054 子思子全書-宋-王晫 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部一
 子思子全書   儒家類
 提要
  臣/等謹案子思子全書一卷宋汪晫編攷晁
  公武讀書志載有子思子七卷晫葢亦未見
  其本故别作是書凡九篇内篇天命第一鳶
  魚第二誠明第三外篇無憂第四胡母豹第
  五喪服第六魯繆公第七任賢第八過齊第
[000-1b]
  九其割裂中庸别立名目與曽子載孝經大
  學同又晫輯曽子用朱子改本大學至孔叢
  一書朱子反覆辨其偽而晫采之獨多已失
  鑒别又往往竄亂原文如孔叢子子上雜所
  習請于子思註曰雜者諸子百家故下文子
  思答曰雜説不存焉此書引之改曰子上請
  所習于子思則與子思答義全不相貫孔叢
  子仲尼曰由乎心心之精神是謂聖推數究
[000-2a]
  理不一疑此書引之聖字下多一區字疑字
  上多一物字又孔叢子云伋于進瞻亟聞夫
  子之教此書引之以進瞻作進善輕改舊文
  均失先儒詳慎之道且與曽子所引均不著
  其出典亦非輯録古書之體較薛據孔子集
  語葢瞠乎後矣特以書中所録雖真贋互見
  然多先賢之格言故雖編次蹖駁至今不得
  而廢焉乾隆四十六年九月恭校上
[000-2b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀