KR4e0181 西村詩集-明-朱朴 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 西村詩集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案西村詩集二巻補遺一巻明朱樸
  撰樸字元素海鹽人當正徳嘉靖間與文徵
  明孫一元相唱酬是集為其孫綵所編分上
  下二巻下巻附以集句詩餘又别輯補遺一
  巻其近體格調清越超然出羣古詩差遜然
[000-1b]
  亦不墜俗氛以不為王世貞等所奬譽故名
  不甚著然當太倉厯下壇坫争雄之日士大
  夫奔走不遑七子之數輾轉屢増一時山人
  墨客亦莫不望景趨風乞齒牙之餘論冀一
  顧以増聲價詩道之盛未有盛于是時者詩
  道之濫亦未有濫于是時者朴獨閉户苦吟
  不假借嘘枯吹生之力其人品已高其詩品
  苕苕物表固亦理之自然矣乾隆四十二年
[000-2a]
   八月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官 臣/ 陸 費 墀