KR4e0235 幔亭集-明-徐熥 (master)


[004-1a]
欽定四庫全書
 幔亭集巻四
       明 徐熥 撰
 五言聲詩
  咏古鏡
青銅留美質𤣥錫出良工剥蝕殉秦塚悲歡照漢宫挂
壁菱花豔藏匣桂輪空佳人時拂拭莫使素塵蒙
  咏百花畫帳
[004-1b]
羅帷圖百卉晏寢自生香不羨雕欄艷猶如金谷芳嬌
枝沾暮雨弱榦耐秋霜更有雙連理夜發合歡牀
  咏薰爐
範金呈麗飾長向蘭閨爇籠袖玉肌温薰牀珠被熱永
夜焰常燃殘更芬不滅佳人夢乍醒枕畔添香屑
  咏美人晝眠
金釵斜欲溜玉枕倦相依瞢騰含媚眼展轉皺羅衣汗
沾香粉膩幔隔黛痕㣲夢只縈閨閣不逐楚雲飛
[004-2a]
  咏美人理髪
犀梳流半月蟬鬢亂濃雲釵梁缷巧飾膏沐散餘芬埀
肩遮寳珥委地拂羅裙新作盤龍結含笑問夫君
  咏美人觀畫
國色看如畫丹青疑是眞誰能分麗質各欲競丰神江
濱有兩艷下蔡見雙身只恐朱顔謝不及巻中人
  題畫鶴
在隂胎化質縑素寫珍禽差池出𤣥圃淒切逐瑤琴凝
[004-2b]
霜時振羽警露有餘音乘軒雖竊寵終銜恩遇深
  題畫鹿
畫圖呈瑞應靈物著天休浮江同濯濯呼侣各呦呦青
莎騰或倚豐草伏還㳺蒼𤣥幾變色遐算踰千秋
  賦得欲笑翻成泣
悲欣無定態啼笑一時并粉痕歡眼注鉛水嫵容生兩
犀方奮齒雙筯忽吞聲誰云射雉樂翻作泣鮫情
  七夕咏牛女
[004-3a]
銀河低綵幔珠箔捲針樓星丸彈靈鵲雲錦幙牽牛歡
憎今夕促淚續去年流何當延兎影長將鳳駕留
  美人篇戲贈陳叅軍
蘭夢方徴吉傾城得細君纎看眉上月濃愛鬢邊雲聽
琴猜斷索織錦辨廻文共誇新婦好真可配叅軍
  和陳叅軍送客未還閨中有望
别雖無百里情亦似三秋薰香虚侍寢看月怯登樓心
慵朝鏡掩望切晚妝留知君南浦淚不獨送人流
[004-3b]
  為屠田叔太守新姬催妝
燈光滿九衢弦筦待名姝羞嗔夫婿促嬌倩侍兒扶鬒
濃耀寳飾珮響按羅襦含顰疑有態歛色看成都欲泣
聲先顫將行步復須梁驚棲玳瑁枕怯索珊瑚除釵勞
屢喚近帳費低呼情通呈臉暈語澁静唇朱蘭膏薰戺
闥香氣郁流蘇展轉動金釧綽約見氷膚使君今有婦
五馬不踟蹰
 幔亭集卷四