KR4j0061 珂雪詞-清-曹貞吉 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 珂雪詞    詞曲類一詞集之屬/
 提要
  臣/等謹案珂雪詞二巻
  國朝曹貞吉撰貞吉有珂雪詩已著録是編則
  其詩餘也上巻凡一百三十四首下巻凡一
  百五首其總目所載補遺尚有卜算子浪淘
  沙木蘭花春草碧滿江紅百字令木蘭花慢
[000-1b]
  臺城路等八調而皆有録無書殆以附在巻
  末裝緝者偶佚之歟其詞大抵芊綿清麗寄
  託遥深古調之中緯以新意不必模周範柳
  學步邯鄲而自不失為雅製盖其天分於是
  事獨近也陳維崧集有貞吉咏物詞序云吟
  成十首事足千秋趙明誠金石之録遜此華文
  郭宏農山海之篇慚斯雅製雖友朋推挹之
  詞不無溢量要在近代詞家亦卓然一作手
[000-2a]
  矣舊本每調之末必列王士禎彭孫遹張潮
  李良年曹勲陳維崧等評語實沿明季文社
  陋習最可厭憎今悉刪除以清耳目且以見
  文之工與不工原所共見傳與不傳在所自
  為名流之序䟦批㸃不過木蘭之櫝日乆論
  定其妍醜不由於此庶假借聲譽者曉然知
  標榜之無庸焉乾隆四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀