KR6f0064 佛說大阿彌陀經-宋-王日休 (master)版本


【電子佛典集成】


【大】目次


《大阿彌陀佛經》序


法會大眾分第一


阿難發問分第二


五十三佛分第三


法藏本因分第四


大願問佛分第五


四十八願分第六


願後說偈分第七


初修善行分第八


親近諸佛分第九


願成作佛分第十


蜎蠕亦度分第十一


光明獨勝分第十二


十三佛號分第十三


阿闍世王分第十四


地平氣和分第十五


講堂宅宇分第十六


寶池大小分第十七


蓮華化生分第十八


𠣏者比類分第十九


澡雪形體分第二十


澡畢進業分第二十一


池流法音分第二十二


池岸花樹分第二十三


樹音妙樂分第二十四


自然飲食分第二十五


景象殊勝分第二十六


道場寶樹分第二十七


寶網音香分第二十八


蓮花現佛分第二十九


大會說法分第三十


十方聽法分第三十一


觀音發問分第三十二


菩薩出供分第三十三


菩薩功德分第三十四


泥洹去者分第三十五


光明大小分第三十六


恩德無窮分第三十七


佛壽人數分第三十八


遞次作佛分第三十九


佛智無極分第四十


獨無須彌分第四十一


十方稱讚分第四十二


三輩往生分第四十三


必修十善分第四十四


復有三等分第四十五


一生補佛分第四十六


大會寶池分第四十七


世人極苦分第四十八


五道昭明分第四十九


壽數隨意分第五十


八端檢束分第五十一


眾見佛相分第五十二


疑城胎生分第五十三


菩薩往生分第五十四


聞法因緣分第五十五


正法難聞分第五十六
佛說大阿彌陀經 1
佛說大阿彌陀經 2